Ο παρόν δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση της LeasePlan Hellas S.A.

Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, η LeasePlan Hellas S.A. ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα για εσάς, είτε άμεσα (όπου σας ζητείται να παρέχετε τα δεδομένα) είτε έμμεσα. Ωστόσο, η LeasePlan Hellas S.A. θα χρησιμοποιεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της ως υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση περί απορρήτου και δεσμεύεται να διαφυλάξει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει. Στην παρούσα δήλωση εκτίθενται οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων από τη LeasePlan Hellas S.A. αναφορικά με τον παρόντα ιστότοπο, η χρήση των «cookies» και ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σκοποί της επεξεργασίας

Η συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες των πελατών και των επισκεπτών του ιστότοπου τόπου με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω email και SMS για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν καθώς και για σκοπούς ανάπτυξης στατιστικών και έρευνας αγοράς. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που απαιτηθεί, π.χ. για να σας ενημερώσουμε για λειτουργικές αλλαγές στον ιστότοπο και για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που ενδεχομένως σας φανούν χρήσιμες (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών). Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την LeasePlan Hellas S.A. και δεν θα διαβιβασθούν σε κανέναν τρίτο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση σας.

Ευαίσθητα δεδομένα

Η LeasePlan Hellas S.A. δεν θα συλλέγει μέσω του παρόντος ιστότοπου τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως για παράδειγμα τη γνωστοποίηση των πολιτικών φρονημάτων, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ζητημάτων υγείας ή άλλων σχετικών δεδομένων). Σε περίπτωση που επιδιώξει τη συλλογή τέτοιων δεδομένων, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Cookies

Η LeasePlan Hellas S.A. δύναται να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου της ονομασίας χώρου (domain name), του αριθμού των επισκέψεων, των σελίδων που έχετε επισκεφθεί, των προηγούμενων/επόμενων δικτυακών τόπων που επισκεφθήκατε και τη διάρκεια της παραμονής σας στον ιστότοπο. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν με τη χρήση ενός cookie. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από τον διακομιστή του ιστότοπου μας. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι το cookie, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας. Το cookie θα καταστήσει τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ταχύτερη και ευκολότερη.

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας – Τρόπος επικοινωνίας με τη LeasePlan Hellas S.A.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί απορρήτου, τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων ή τις συναλλαγές σας με τον δικτυακό τόπο ή/και που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα προώθησης προιόντων ή υπηρεσιών μας μέσω τηλεφώνου ή email ή SMS από τη LeasePlan Hellas S.A., μπορείτε να μας ενημερώνετε επιλέγοντας την ένδειξη «unsubscribe» στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας στο τηλ.: +30 210 6898760 ή info@leaseplan.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης ή να ζητήσετε την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο μας σύμφωνα με το ν. 2472/1997, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@leaseplan.gr

Τροποποιήσεις

Η LeasePlan Hellas S.A. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης (τμημάτων) της παρούσας Δήλωσης περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείστε να ελέγχετε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση για τυχόν αλλαγές.