Ποιο είναι το υπάρχον καθεστώς της νομοθεσίας σχετικά με τη φοροαπαλλαγή;

Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης (ατομική, ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ).

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκριση αγοράς και leasing; Ρωτήστε μας!επικοινωνήστε μαζί μας!