Τι σημαίνει λειτουργική μίσθωση και τι χρηματοδοτική;Ποια η διαφορά;

Λειτουργική μίσθωση είναι η χρήση του αυτοκινήτου με επιστροφή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου (χωρίς δικαίωμα εξαγοράς) η οποία περιλαμβάνει και υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του αυτοκινήτου, ενώ χρηματοδοτική είναι η χρήση του αυτοκινήτου με δυνατότητα απόκτησής στο τέλος (με δικαίωμα εξαγοράς).

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκριση αγοράς και leasing; Ρωτήστε μας!επικοινωνήστε μαζί μας!