Ο ιδιώτης μπορεί να αποκτήσει όχημα με μίσθωση;

Η μίσθωση απευθύνεται και στα φυσικά πρόσωπα, προσφέροντας ποικίλα οφέλη.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκριση αγοράς και leasing; Ρωτήστε μας!επικοινωνήστε μαζί μας!